اولین کنفرانس ملی سیستمهای قدرت و انرژی تجدید پذیر , 2010-08-04

عنوان : ( روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع )

نویسندگان: عباس شریفی نسب اناری , رضا قاضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

- این مقاله یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل مساله پخش بار شبکه های توزیع ارائه می کند. روش پیشنهادی از دو مرحله تشکیل می شود. در مرحله اول الگوریتم با استفاده از داده های ورودی، ساختار شبکه توزیع را شناسایی و نتایج آن در یک بردار به نام بردار شاخه ها قرار می گیرد که تعداد درایه های آن برابر با تعداد شاخه ها است. در مرحله دوم، روش پیشنهادی که با بهره گیری از الگوریتم رفت و برگشتی بر قانون جریان و ولتاژ کیرشهوف و بردار شاخه ها استوار است، به ارزیابی ولتاژ گره ها به صورت تکراری می پردازد. یک برنامه کامپیوتری برای پیاده سازی این طرح حل پخش بار توسعه داده شده است. این برنامه برای چند شبکه توزیع عملی با ساختار شعاعی و با اندازه و آرایش مختلف اجرا شد و نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی ضمن داشتن دقت کافی، از نظر محاسباتی سریع و کارامد است. این روش دارای ویژگی های همگرایی بسیار عالی و سرعت بالا است. بنابراین سرعت بالای آن بهره وری این الگوریتم را برای مطالعات بهینه سازی شبکه های توزیع که بهدفعات نیاز به اجرای برنامه پخش بار می باشد، افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, پخش بار, شبکه توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017440,
author = {شریفی نسب اناری, عباس and قاضی, رضا},
title = {روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی سیستمهای قدرت و انرژی تجدید پذیر},
year = {2010},
location = {انار در استان کرمان, ايران},
keywords = {پخش بار، شبکه توزیع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع
%A شریفی نسب اناری, عباس
%A قاضی, رضا
%J اولین کنفرانس ملی سیستمهای قدرت و انرژی تجدید پذیر
%D 2010

[Download]