یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19

عنوان : ( بهینه سازی چند هدفه یاتاقانهای لغزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری , فرزانه حاج عبداللهی اودرجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور کلی انتخاب و طراحی بهینه در بسیاری از مسائل علمی و فنی باعث تولید بهترین محصول یا جواب ممکن در یک شرایط خاص می‌شود. در بسیاری از مسائل مهندسی روش‌های بهینه سازی معمول، کارآمد نمی‌‌باشد. در این مقاله روشی کارآمد براساس الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی یاتاقان‌های لغزشی ارائه می‌شود. در مقاله سعی شده مقادیر مهم و اساسی درطراحی یاتاقان شامل دبی روغن, توان اصطکاکی و کمترین ضخامت لایه روغن نیز به نحو مطلوبی بیشینه یا کمینه شوند تا یاتاقان کارایی مورد نظر خود را با بهینه شدن یک متغیر از دست ندهد. در طراحی یاتاقان با لایه کلفت روغن، باید گروه روغن به همراه مقادیر مناسب شعاع، لقی و طول یاتاقان را برگزید.گزینش نادرست هر کدام می‌تواند لایه روغن را نازک کند بنحوی که کافی نبودن جریان روغن موجب گرمای فراوان و خرابی ناگهانی گردد. در ابتدا کمترین ضخامت لایه روغن به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می‌شود، و بهینه سازی بر اساس بیشینه‌سازی کمترین ضخامت لایه روغن صورت می‌گیرد با لحاظ کردن متغیر هایی چون طول یاتاقان و نسبت شعاع به لقی و دمای اولیه یاتاقان سعی در بهینه سازی تابع هدف شده ‌است. در این مورد مطالعاتی برای اینکه جریان روغن بیش از حد مجاز داغ نشود قید دمای متوسط کمتر از ۵۵ درجه سانتیگراد لحاظ شده است. مقادیر دبی نشتی روغن، کمترین ضخامت لایه روغن، توان اصطکاکی و دما به ازای مقادیر خاصی از متغیرها بر حسب لقی رسم می‌شود تا میزان بهینه لقی بدست آید، میزان لقی بهینه 04329/0 میلیمتر بدست می‌آید که بر طبق طراحی‌های موجود به ‌ازای لقی04329/0 میلیمتر مقدار کمترین‌ ضخامت ‌لایه‌ روغن ‌برابر با ٠١۷/0 میلیمتر بدست‌ می‌آید. این مقدار از الگوریتم ‌ژنتیک برابر با ٠۲۳۳١/0 میلیمتر بدست ‌می‌آید، که ‌‌‌‌کارایی ‌‌این الگوریتم را نشان می‌دهد زیرا که در لقی بهینه 04329/0میلیمتر میزان کمترین لایه روغن بیشتری بدست آمده ‌است، بنابراین الگوریتم ژنتیک را می‌توان ابزاری کارآمد در بهینه سازی دانست که برای توابع هدف مختلف به خوبی عمل می‌کند.

کلمات کلیدی

, یاتاقان لغزشی, الگوریتم ژنتیک, تابع هدف, بهینه سازی دو هدفه, .NSGA-II
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017443,
author = {ابوالبشری, محمد حسین and حاج عبداللهی اودرجی, فرزانه},
title = {بهینه سازی چند هدفه یاتاقانهای لغزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {یاتاقان لغزشی، الگوریتم ژنتیک، تابع هدف، بهینه سازی دو هدفه، .NSGA-II},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی چند هدفه یاتاقانهای لغزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A ابوالبشری, محمد حسین
%A حاج عبداللهی اودرجی, فرزانه
%J یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]