همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , 2010-06-01

عنوان : ( اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L) )

نویسندگان: سلمان شوشتریان , اعظم قهرمانلو , ابراهیم ایزدی دربندی , مرتضی علیرضائی نقندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L)

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, تراکم کاشت, موسیلاژ, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017458,
author = {سلمان شوشتریان and اعظم قهرمانلو and ایزدی دربندی, ابراهیم and علیرضائی نقندر, مرتضی},
title = {اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L)},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن},
year = {2010},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، تراکم کاشت، موسیلاژ، گیاه پنیرک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L)
%A سلمان شوشتریان
%A اعظم قهرمانلو
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%J همایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن
%D 2010

[Download]