یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش خشکی ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی )

نویسندگان: ریحانه پژوهشگر , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , نازنین محبی , سلمان شوشتریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی

کلمات کلیدی

, کلزا, تنش شوری, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017459,
author = {ریحانه پژوهشگر and ایزدی دربندی, ابراهیم and صبوری راد, سمیرا and نازنین محبی and سلمان شوشتریان},
title = {ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش خشکی ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلزا، تنش شوری، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش خشکی ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی
%A ریحانه پژوهشگر
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A صبوری راد, سمیرا
%A نازنین محبی
%A سلمان شوشتریان
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]