یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی )

نویسندگان: نازنین محبی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیرا صبوری راد , ریحانه پژوهشگر , سلمان شوشتریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن گلیکول, تنش خشکی, درصد جوتنه زنی, کلزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017460,
author = {نازنین محبی and ایزدی دربندی, ابراهیم and صبوری راد, سمیرا and ریحانه پژوهشگر and سلمان شوشتریان},
title = {ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی اتیلن گلیکول، تنش خشکی، درصد جوتنه زنی، کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی
%A نازنین محبی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A صبوری راد, سمیرا
%A ریحانه پژوهشگر
%A سلمان شوشتریان
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]