چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام , 2010-04-14

عنوان : ( فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , علی اکبر دبیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

که به اوپک گازی معروف شده است با عضویت 11 کشورو « سازمان کشورهای صادر کننده گاز » ، در سال 2008 با تعیین شهر دوحه به عنوان مقر خود رسما آغاز به کار کرد . اگر چه این سازمان دارای ماهیتی اقتصادی و تجاری است، اما بسیاری از صاحب نظران شکل گیری اوپک گازی را مقدمه ای برای تحول در ساختار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جهان می دانند . از همین رو ست که اروپا و آمریکا که از بزرگترین مصرف کنند گان گاز طبیعی محسوب می شوند، شکل گیری این سازمان را از منظر خود تهدیدی بر امنیت انرژی و دستیابی آسان به گاز طبیعی می دانند و به شدت با آن مخالف هستند . در این میان، نکته حائز اهمیت این است که اکثریت اعضای این سازمان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند، به طوری که کشورهای جمهوری اسلامی ایران، قطر، اندونزی، برونئی، الجزایر، لیبی، مصر ،نیجریه و قزاقستان (ناظر) 9 عضو از 13 ع ضو ( 11 عضو اصلی و 2عضوناظر ) را به خود اختصاص داده اند . ضمن اینکه با پیوستن کشورهای ترکمنستان، مالزی، ازبکستان، موریتانی، مالی سهم کشورهای اسلامی در این سازمان بیشتر و پررنگ تر خواهد شد. اهمیت روز افزون گاز به عنوان یک منبع انرژی پاک، وابستگی ا قتصادی غرب و بخصوص اروپا به گاز صادراتی این سازمان، تاثیر پذیری صنایع نظامی و دفاعی غرب از تحولات بازار گاز، تغییر نقشه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان و کم رنگ شدن نقش آمریکا و غرب در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت مانور و چانه زنی اعضای سازمان بخصوص روسیه و جم هوری اسلامی ایران در برابر غرب و آمریکا، ایجاد زمینه برای همگرایی بیشتر کشورهای عضو سازمان و تشکیل یک قطب اقتصادی – سیاسی منطقه ای با محوریت کشورهای اسلامی از جمله فرصت هایی مناسبی است که به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش وزن ژئوپلیتیکی کشورهای عضو بخصوص کشور های اسلامی در برابر غرب و آمریکا خواهد شد .در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی پتانسیل های کشورهای اسلامی در اوپک گازی، زمینه های موجود برای بهره گیری از این سازمان در ارتقاء جایگاه جهان اسلام در نظام ژئوپلیتیک جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد

کلمات کلیدی

, اوپک گازی , ژئوپلیتیک انرژی , جهان اسلام , جمهوری اسلامی ایران , غرب و آمریکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017461,
author = {زرقانی, سیدهادی and دبیری, علی اکبر},
title = {فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی},
booktitle = {چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام},
year = {2010},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {اوپک گازی ، ژئوپلیتیک انرژی ، جهان اسلام ،جمهوری اسلامی ایران ، غرب و آمریکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی
%A زرقانی, سیدهادی
%A دبیری, علی اکبر
%J چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
%D 2010

[Download]