ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی , 2010-09-15

عنوان : ( بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص مکانیکی تخمه آفتابگردان همانند سایر دانه ها جهت طراحی تجهیزات ضروری است.

کلمات کلیدی

, خواص مکانیکی, دانه, مغز, آفتاب گردان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017467,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین and محمد حسین سعیدی راد},
title = {بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {خواص مکانیکی، دانه، مغز، آفتاب گردان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A محمد حسین سعیدی راد
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی
%D 2010

[Download]