ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی , 2010-09-15

عنوان : ( بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس )

نویسندگان: مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش انرژی در توسعه و کارایی کشاورزی بسیار با اهمیت است.

کلمات کلیدی

, کارایی انرژی, بهره وری انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017469,
author = {رحیمی کیا, مرتضی and عمادی, باقر},
title = {بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {کارایی انرژی، بهره وری انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس
%A رحیمی کیا, مرتضی
%A عمادی, باقر
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی
%D 2010

[Download]