مهندسی مکانیک مجلسی, دوره (3), شماره (3), سال (2010-4) , صفحات (47-53)

عنوان : ( مدل دو بعدی زبری سطح کف در عملیات میکرو فرزکاری )

نویسندگان: شهریار کوراوند بردپاره , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند میکرو فرزکاری یکی از روشهایی است که قادر به تولید قطعات سه بعدی در مقیاس کمتر از یک میلیمتر می باشد. با کوچکتر شدن قطعات، نسبت مساحت سطح به حجم قطعه افزایش می یابد که باعث می شود سطح قطعه نقش مهمی را در کار کرد آن ایفا کند. بنابراین یافتن ارتباط پارامتر های میکرو فرزکاری با زبری و پروفیل سطح درعملیات میکرو فرزکاری اهمیت زیادی دارد. در این مقاله، با استفاده از ترکیب هندسه پروفیل انتهای ابزار و مختصات لبه اصلی برش مدلی ارائه شده است که قادر به پیش بینی پروفیل و زبری سطح کف شیار میکرو فرزکاری می باشد. هندسه ابزار در دو بخش ماکرو و میکرو مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات مربوط به مختصات لبه اصلی برش و پروفیل ابزار استخراج شده و با معرفی انواع مکانیزمهای برشی در عملیات میکروفرزکاری، تاثیر عواملی همچون برگشت الاستیک و اثر حداقل ضخامت براده برای محاسبه زبری سطح در نظر گرفته شده اند. شبیه سازی انجام شده توسط اثر پیشروی، شعاع لبه انتهایی و اثر حداقل ضخامت براده را برای میکرو فرزکاری ماده ای از جنس فولاد ضد زنگ MATLAB نرم افزار 316 مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین با انجام عملیات میکروفرزکاری مدل پیشنهادی با نتایج آزمایشات مقایسه شده و صحت شبیه سازی تایید شده است. در ادامه آزمایشات اثر پیشروی بر روی زبری سطح و ایجاد پلیسه نیز مورد مطالعه قرار گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, میکرو فرزکاری – شعاع لبه – زبری , حداقل ضخامت براده – برگشت الاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017472,
author = {کوراوند بردپاره, شهریار and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {مدل دو بعدی زبری سطح کف در عملیات میکرو فرزکاری},
journal = {مهندسی مکانیک مجلسی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-1421},
pages = {47--53},
numpages = {6},
keywords = {میکرو فرزکاری – شعاع لبه – زبری - حداقل ضخامت براده – برگشت الاستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل دو بعدی زبری سطح کف در عملیات میکرو فرزکاری
%A کوراوند بردپاره, شهریار
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی مکانیک مجلسی
%@ 2008-1421
%D 2010

[Download]