هفدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز , 2010-03-08

عنوان : ( فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال . علل .پیامد ها . راهکارها )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دریاچه آرال یک پهنه آبی مشترک است که بین دو کشور ازبکستان و قزاقستان در آسیای مرکزی قرار دارد. این دریاچه که در گذشته چهارمین دریاچه بزرگ جهان به شمار می رفت، امروزه به نمادی از یک فاجعه زیست محیطی و سوء مدیریت بر آبهای مشترک مرزی تبدیل شده است. پسروی آب دریاچه آرال و خشک شدن تدریجی آن یکی از غم انگیزترین نمونه های تاثیر مخّرب فعالیت های انسانی بر تحلیل و نابودی اکوسیستم های طبیعی به شمار می رود. عوامل مختلفی در بروز این بحران زیست محیطی نقش داشته اند. تصمیم به ایجاد یک منطقه کشت پنبه در مقیاس بسیار وسیع توسط حکومت شوروی سابق در پیرامون آرال، انحراف مسیر دو رود اصلی تامین کننده آب دریاچه یعنی آمودریا و سیردریا به سمت مزارع پنبه، استفاده بی رویه از آب در آبیاری مزارع و همچنین کاربرد بی رویه آفت کش ها، سموم دفع آفـات و کودهای شیمیایی برای حدود 4 دهه، از مهمترین عوامل محسوب می شوند.از طرفی فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال پیامدهای اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی غیر قابل جبرانی را برای 3.5 ملیون جمعیت ساکن در پیرامون آن به دنبال داشته است، که 1.5 ملیون نفر از این تعداد را کودکان تشکیل می دهند. این مقاله تلاش دارد با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی مهمترین علل ایجاد این بحران زیست محیطی پرداخته و پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و اکولوژیکی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلمات کلیدی

دریاچه آرال. فاجعه زیست محیطی. منطقه آسیای مرکزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017513,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال . علل .پیامد ها . راهکارها},
booktitle = {هفدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دریاچه آرال. فاجعه زیست محیطی. منطقه آسیای مرکزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال . علل .پیامد ها . راهکارها
%A زرقانی, سیدهادی
%J هفدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی و قفقاز
%D 2010

[Download]