همایش جغرافیا ،توسعه، دفاع ، امنیت در جنوب شرق کشور , 2010-05-25

عنوان : ( تحلیل ملاحظات دفاعی امنیتی آمایش استان های مرزی . سیستان و بلوچستان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیتهای گوناگون و پیچیده انسان، در فضای جغرافیایی نیازمند بسترسازی شایسته به منظور حداکثر بهرهوری است. بر این اساس آمایش سرزمین، رابطه بین انسان، فضا و فعالیتهای انسان را تنظیم میکند. آمایش سرزمین دارای ابعاد ارزشی، سیاسی، علمی، هنری و دفاعی- امنیتی است. یکی از مهمترین ابعاد و ملاحظات آمایش سرزمین، بعد دفاعی- امنیتی آن است. تاکنون در طرح های مختلف آمایش، دیدگاهها عمدتا بر امر توسعه تاکید داشته و به ملاحظات دفاعی امنیتی جهت دفاع سرزمینی و حفاظت از تاسیسات و امکانات حساس و حیاتی توجه نشده است.حال آنکه اعمال دیدگاههای دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش و توسعه ای نشان دهنده هم پیوندی عملکردی میان فعالیت از یک طرف و تشکیلات دفاعی از طرف دیگر است. رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایشی تابع متغیرهای متعددی است که باید در اینگونه طرح ها مورد توجه قرار گیرند. موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر، نوع و سطح تهدیدات نظامی و امنیتی متوجه منطقه مورد نظر، راهکارهای و طرح های پدافند غیر عامل متناسب با نوع تهدیدات و شرائط خاص منطقه، مهمترین این متغیرها هستند. استان های مرزی کشور، دارای موقعیت، شرائط و ویژگیهای خاص بوده و تفاوت های سیاسی- فضایی با سایر استان های داخل کشور دارند، از اینرو در طرح های آمایش استان های مرزی، بایستی ملاحظات دفاعی- امنیتی متناسب با این ویژگی ها تدوین و اجرا شود. این مقاله تلاش دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اهمیت و جایگاه ملاحظات دفاعی- امنیتی درطرح های آمایش استان سیستان و بلوچستان بپردازد. بر این اساس، ابتدا انواع تهدیدات نظامی_ امنیتی و مهمترین کانون های این نوع تهدیدات برای استان مورد بررسی قرار می گیرد، در مرحله دوم مهمترین مناطق مورد تهدید یا مناطق آسیب پذیر نظامی و غیر نظامی استان مورد توصیف و تبیین قرار می گیرد. سرانجام در مرحله سوم مهمترین راهکارهای مقابله با تهدیدات در قالب مباحث و طرح های پدافند غیر عامل مورد برسی و تجزیه تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

ملاحظات دفاعی. امنیتی . آمایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017514,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {تحلیل ملاحظات دفاعی امنیتی آمایش استان های مرزی . سیستان و بلوچستان},
booktitle = {همایش جغرافیا ،توسعه، دفاع ، امنیت در جنوب شرق کشور},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ملاحظات دفاعی. امنیتی . آمایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ملاحظات دفاعی امنیتی آمایش استان های مرزی . سیستان و بلوچستان
%A زرقانی, سیدهادی
%J همایش جغرافیا ،توسعه، دفاع ، امنیت در جنوب شرق کشور
%D 2010

[Download]