شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مطالعه ی مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی در خرگوش )

نویسندگان: احمدعلی محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه ی حاضر تعیین ساختار آناتومیکی استخوانچه های گوش خرگوش بود. جهت این تحقیق از20 عدد استخوان گیجگاهی خرگوش بالغ به وزن 1700 تا 1800 گرم استفاده شد. بعد از تشریح حیوانات و بررسی آناتومیکی قسمت های مختلف استخوان گیجگاهی ، استخوانچه های گوش میانی خارج گردید و ابعاد و جزئیات آنها اندازه گیری شد. در هامستر تعداد استخوانچه های گوش سه عدد و شامل استخوانچه های چکشی ، سندانی و رکابی بود. استخوان عدسی شکل به پایک بزرگ استخوان سندانی متصل بود. اندازه گیری پارامترها نشان داد که طول کل استخوانچه ی چکشی 01/4 میلیمتر می باشد و علاوه بر سر و دسته دارای دو زائده جانبی و قدامی مشخص بود و زائده ی عضلانی آن بسیار کوچک بود و بخوبی تکامل نیافته بود. طول کل استخوان سندانی 15/2 میلیمتر بود و دارای دو پایک بلند و کوتاه بود . پایک بلند تکامل بهتری یافته بود و استخوان عدسی بصورت یک استخوان گردی در انتهای پایک بلند متصل بود. طول کل استخوان رکابی 13/1 میلیمتر بود و دارای صفحه قاعده بزرگ و شاخک های قدامی و خلفی بود بطوری که شاخک قدامی بزرگتر از خلفی بود.

کلمات کلیدی

, استخوانچه های گوش , خرگوش , گوش میانی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017550,
author = {محمدپور, احمدعلی},
title = {مطالعه ی مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی در خرگوش},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {استخوانچه های گوش ، خرگوش ، گوش میانی ، مورفولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی در خرگوش
%A محمدپور, احمدعلی
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]