شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران )

نویسندگان: مهناز کیانی فریز , هما ضرغامی , علی تهرانی فر , فرشید معماریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش‌های درون شیشه‌ای، ابزاری ارزشمند در تکمیل روش‌های سنتی برای جمع‌آوری، ازدیاد و حفاظت گونه های گیاهی در معرض خطر انقراض می‌باشد. در این مطالعه دستورالعملی کارآمد برای ازدیاد درون شیشه‌ای Cloutea gifana ، گیاهی نادر و در معرض خطر انقراض با ظرفیت پائین ازدیاد زایشی که تنها در مناطقی محدود رشد می‌کنند، تهیه گردید. ریزنمونه‌های تک گره برای انجام یک سری از آزمایش‌ها برای انتخاب روش ضدعفونی مناسب و تنظیم‌کننده‌های رشد در مراحل استقرار، پرآوری و ریشه‌زایی به کار برده شدند. ریزنمونه‌ها بیشترین درصد استقرار ریزنمونه‌ها بهترین پاسخ را پس از ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم 2% به مدت 15 دقیقه و در محیط MS حاوی 2.2 µM BA وIBA 1µM نشان دادند. در مرحله پرآوری BA در مقایسه با Kinitin و TDZ باعث القا رشد تعداد بیشتری شاخساره جانبی و بهترین نتایج در غلظت 8.8 µM به دست آمد. شاخساره‌های پرآوری شده با موفقیت در محیط ریشه‌زاییMS 2/1 حاوی هر دو نوع اکسین ریشه‌دار شدند. 80% از نمونه‌های ریشه‌دار شده در شرایط برون شیشه‌ای ریشه‌دار شده و رشد طبیعی را نشان دادند. گیاهان حاصل برای جایگزینی جمعیت‌های گیاهی در حال کاهش به محل تیپ منتقل شدند تا به این ترتیب حفاظت از این گونه‌گیاهی ارزشمند هم در زیستگاه طبیعی و هم در خارج آن محقق گردد.

کلمات کلیدی

, ریزازدیادی, انقراض, حفاظت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017559,
author = {کیانی فریز, مهناز and هما ضرغامی and تهرانی فر, علی and معماریانی, فرشید},
title = {ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ریزازدیادی، انقراض، حفاظت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران
%A کیانی فریز, مهناز
%A هما ضرغامی
%A تهرانی فر, علی
%A معماریانی, فرشید
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]