دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03

عنوان : ( کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی )

نویسندگان: ملیحه شاکری روش , آرزو حبیبی راد , حسن دوستی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مشکلاتی که برای برازش مدل های رگرسیونی به داده ها وجود دارد ......

کلمات کلیدی

, پارامتر اریبی, رگرسیون ستیغی, رگرسیون کمترین مربعات, هم خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017564,
author = {شاکری روش, ملیحه and حبیبی راد, آرزو and دوستی , حسن},
title = {کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی},
booktitle = {دهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پارامتر اریبی- رگرسیون ستیغی- رگرسیون کمترین مربعات- هم خطی چندگانه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی
%A شاکری روش, ملیحه
%A حبیبی راد, آرزو
%A دوستی , حسن
%J دهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2010

[Download]