ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی )

نویسندگان: حسن صدرنیا , مصطفی جعفریان , محمدحسین آق خانی , اکبر ثنائی مقدم , بهروز صفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، نوع سیستم تهویه مرغداریها و منطقه اشغال شده توسط مرغ در مرغداری تاثیر زیادی در ناهمگونی بازده تهویه ایجاد مینمایند. مطمئنا در طراحی یک واحد مرغداری با سیستم تهویه، وجود یک محیط همگون به طوری که همه مرغها، یک شرایط محیطی مناسب دریافت کنند و یا حداقل شرایط عمومی برای اغلب مرغها یکسان باشد، از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. به هرحال، با درنظر گرفتن شرایط یکنواخت و بهینه تهویه در پروسه های مختلف طراحی ساختمان مرغداری میتوان عوامل مختلف را کنترل کرد. در درجه حرارتهای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، حدود 75 درصد از کل حرارت تولیدی بدن مرغ به وسیله راههای مختلف انتقال حرارت دفع می شود. اما در صورت بالا بودن دما و رطوبت سالن این دفع حرارت مشکل خواهد بود. دمای مناسب برای پرندگان بالغ در محدوده 22 درجه سانتیگراد است. اگر دمای هوا کمتر از این محدوده شود، حیوان با بالا بردن متابولیسم، گرمای بیشتری تولید می کند و به این ترتیب خود را گرم می کند. گرمای زیاد اثر منفی روی رشد مرغ های گوشتی و تخمگذاری مرغ های تخمی دارد. در این مقاله بعد از تخمین میزان تلفات حرارتی مرغداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، با نرم افزار فلوانت سیستم تهویه مرغداری مدل می شود و پیشنهاداتی برای بهبود یکنواختی توزیع دما در مرغداری ارائه میشود.

کلمات کلیدی

, تهویه, مرغداری, مدل, بار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017572,
author = {صدرنیا, حسن and جعفریان, مصطفی and آق خانی, محمدحسین and ثنائی مقدم, اکبر and صفری, بهروز},
title = {تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تهویه، مرغداری، مدل، بار حرارتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی
%A صدرنیا, حسن
%A جعفریان, مصطفی
%A آق خانی, محمدحسین
%A ثنائی مقدم, اکبر
%A صفری, بهروز
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]