چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف )

نویسندگان: مرضیه باقری نسب , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف

کلمات کلیدی

, ترکیب شیمیائی, پارامترهای بیوشیمیائی, کاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017581,
author = {باقری نسب, مرضیه and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ترکیب شیمیائی، پارامترهای بیوشیمیائی، کاه کلزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف
%A باقری نسب, مرضیه
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]