دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2010-07-13

عنوان : ( نقش منطق فازی در طراحی آمیخته بازاریابی )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مشکلات و پیچیدگیها در حوزه بازاریابی گسترش یافته اند. بررسی ادبیات بازاریابی بیانگر ضرورت وجود یک چارچوب جامع برای پیش بینی شرایط بازار است. همیشه درک اینکه مشتریان چه نیازهایی دارند و چه چیزهایی می خواهند ساده نیست و این پیش بینی بازاررا دروضعیت عدم اطمینان قرار می دهد. پیش بینی صحیح وضعیت بازار در آینده این امکان را به بنگاه های تولیدی میدهد که چگونگی حجم فعالیت خود را تنظیم کرده و از این طریق بقا و اعتلای عملیات اقتصادی موسسه خود را تنظیم کنند.در این راستا منطق فازی توانسته است در شاخه های مختلف علوم مشکل پیش بینی و تصمیم گیری را در شرایط عدم اطمینان و مخاطره آمیز مرتفع نماید.به همین دلیل شاید مهم ترین کاربردمنطق فازی در حوزه بازاریابی باشد منطق فازی به مدیران بازار یابی کمک می نماید تا در شرایط پویا، مبهم، نامطمئن و تهدیدکننده محیطی، بهتر تصمیم گیری نمایند .سیستم‌های فازی، سیستم‌های مبتنی بر دانش یا قواعد هستند.در بطن یک سیستم فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر ـ آنگاه فازی تشکیل شده است.. در فرایندآمیخته بازاریابی فروش محصول به مشتری نمایان‌گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند. بدین منظور در این مقاله یک سیستم جامع و پویا برای تعیین آمیخته بازاریابی مطرح خواهد شد. این نظام بر مبنای سیستم‌های تصمیم گیری فازی با هدف سر و کار داشتن با ماهیت پویا، مبهم، نامطمئن، ذهنی و تهدیدکننده متغیرهای ورودی و الگوسازی روابط غیرخطی درگیر در مشکلات بازاریابی قرار دارد. هدف اصلی این بحث تشریح این امر است که چگونه روش فازی می تواند ماهرانه به حل مشکلات بازاریابی کمک کند.

کلمات کلیدی

, منطق فازی, آمیخته بازاریابی, فروش, طراحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017592,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {نقش منطق فازی در طراحی آمیخته بازاریابی},
booktitle = {دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {منطق فازی- آمیخته بازاریابی-فروش- طراحی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش منطق فازی در طراحی آمیخته بازاریابی
%A لطیفیان, احمد
%J دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
%D 2010

[Download]