نخستین همایش تاریخ و فلسفه و منطق زیست شنا سی , 2009-10-09

عنوان : ( نگاهی به انسان شناسی زیستی )

نویسندگان: مریم تفضلی , لورا هوسپین , ناصر مهدوی شهری , فرهنگ حداد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگاهی به انسان شناسی زیستی

کلمات کلیدی

, ادونتو متری , سرو لوژی, سفا لو متری , ژنتیک مولکولی , درماتوگلیفیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017595,
author = {مریم تفضلی and لورا هوسپین and مهدوی شهری, ناصر and حداد, فرهنگ},
title = {نگاهی به انسان شناسی زیستی},
booktitle = {نخستین همایش تاریخ و فلسفه و منطق زیست شنا سی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ادونتو متری - سرو لوژی- سفا لو متری - ژنتیک مولکولی - درماتوگلیفیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی به انسان شناسی زیستی
%A مریم تفضلی
%A لورا هوسپین
%A مهدوی شهری, ناصر
%A حداد, فرهنگ
%J نخستین همایش تاریخ و فلسفه و منطق زیست شنا سی
%D 2009

[Download]