علوم حدیث, دوره (11), شماره (2), سال (2006-4) , صفحات (123-138)

عنوان : ( الغیبه شیخ طوسی جامع مباحث عقلی و نقلی در موضوع غیبت )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روایات بسیاری درباره غیبت امام آخر شیعیان در مجامع حدیثی شیعه وارد شده که برخی از مؤلفان آن‌ها را در کتاب‌هایی گردآوری کرده‌اند. شیخ طوسی یکی از نویسندگانی است که به این موضوع اهتمام ورزیده و کتابی به نام الغیبه به رشته تحریر در آورده است. این مقاله در صدد است تا با اشاره به ویژگی‌های مختلف این کتاب به معرفی ان بپردازد .

کلمات کلیدی

, روایات غیبت, مهدی موعود, شیخ طوسی, الغیبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017604,
author = {اسمعیلی زاده, عباس},
title = {الغیبه شیخ طوسی جامع مباحث عقلی و نقلی در موضوع غیبت},
journal = {علوم حدیث},
year = {2006},
volume = {11},
number = {2},
month = {April},
issn = {1561-0098},
pages = {123--138},
numpages = {15},
keywords = {روایات غیبت، مهدی موعود، شیخ طوسی، الغیبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الغیبه شیخ طوسی جامع مباحث عقلی و نقلی در موضوع غیبت
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2006

[Download]