مقابله فرهنگی با اعتیاد , 2008-05-23

عنوان : ( سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان

کلمات کلیدی

, سبب شناسی , ویژگیها , پیشگیری و رواندرمانی, اعتیاد جوانان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017616,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان},
booktitle = {مقابله فرهنگی با اعتیاد},
year = {2008},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی، اعتیاد جوانان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J مقابله فرهنگی با اعتیاد
%D 2008

[Download]