مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (40), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (255-274)

عنوان : ( مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به‌عنوان قاعده‌ای مکمل از آن بهره می‌گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون‌مدنی‌فرانسه به قانون‌مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک می‌نماید و هم چگونگی متاثر شدن اشخاص‌ثالث از قرارداد را به نمایش می‌گذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت ‌استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده‌ایم.

کلمات کلیدی

, قرارداد , قابلیت استناد , اصل , اثر نسبی , شخص ثالث , طرفین , حق عینی , حق دینی , اثر مستقیم , اثر غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017653,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی},
title = {مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2010},
volume = {40},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-9651},
pages = {255--274},
numpages = {19},
keywords = {قرارداد ، قابلیت استناد ، اصل ، اثر نسبی ، شخص ثالث ، طرفین ، حق عینی ، حق دینی ، اثر مستقیم ، اثر غیر مستقیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 1735-9651
%D 2010

[Download]