پیام جهانی فردوسی , 2010-05-14

عنوان : ( واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی )

نویسندگان: سیدعباس محمدزاده رضائی , زهرا اختیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی

کلمات کلیدی

, گویش خانیک, برهان قاطع, شاهنامة
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017659,
author = {محمدزاده رضائی, سیدعباس and اختیاری, زهرا},
title = {واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی},
booktitle = {پیام جهانی فردوسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گویش خانیک، برهان قاطع، شاهنامة فردوسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی
%A محمدزاده رضائی, سیدعباس
%A اختیاری, زهرا
%J پیام جهانی فردوسی
%D 2010

[Download]