ادبیات تطبیقی فارسی و عربی , 2010-05-11

عنوان : ( تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی )

نویسندگان: نادر جهانگیری , نرجس منفرد , ابوالقاسم قوام , حمید محیب ازغندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی

کلمات کلیدی

, خط بریل عربی , بریل فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017674,
author = {جهانگیری, نادر and منفرد, نرجس and قوام, ابوالقاسم and محیب ازغندی, حمید},
title = {تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی},
booktitle = {ادبیات تطبیقی فارسی و عربی},
year = {2010},
location = {بیروت, لبنان},
keywords = {خط بریل عربی ، بریل فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی
%A جهانگیری, نادر
%A منفرد, نرجس
%A قوام, ابوالقاسم
%A محیب ازغندی, حمید
%J ادبیات تطبیقی فارسی و عربی
%D 2010

[Download]