تحقیقات علوم رفتاری, دوره (2), شماره (2), سال (2005-3) , صفحات (20-25)

عنوان : ( کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی )

نویسندگان: محمد علی بشارت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرانک حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی

کلمات کلیدی

, کمال گرایی , عزت نفس, دانشجو, تربیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017680,
author = {محمد علی بشارت and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and فرانک حیدری},
title = {کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی},
journal = {تحقیقات علوم رفتاری},
year = {2005},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۸۲۴۸},
pages = {20--25},
numpages = {5},
keywords = {کمال گرایی ، عزت نفس، دانشجو، تربیت بدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی
%A محمد علی بشارت
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A فرانک حیدری
%J تحقیقات علوم رفتاری
%@ ۲۰۰۸-۸۲۴۸
%D 2005

[Download]