چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی )

نویسندگان: سجاد دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای انجام این آزمایش، 29 راس گاو شیری از یک گاوداری صنعتی با سابقه چند شکم زایش انتخاب شدند. تمام حیوانات بعد از زایمان، یک جیره کاملا مخلوط بر پایه 45 % علوفه، 17 % سیلاژ ذرت و 58 % کنسانتره را به مدت 90 12 مگا ژول به / روز دریافت کردند. مقدار پروتئین خام جیره 182 گرم به ازای کیلوگرم و انرژی قابل متابولیسم آن 3 ازای کیلوگرم ماده خشک بود. دیواره های جانبی، پشتی و جلویی رحم و بخش بیرونی سرویکس در تمام گاوها در روز 22 بعد از زایمان برای تشخیص عفونت رحمی معاینه و محتویات رحمی خارج شد و بر اساس ویژگیهای ظاهری تقسیم بندی شدند. نتایج آزمایش با روش داده های مخلوط تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که با کاهش میزان عفونت رحم ، فاصله زایش تا اولین تلقیح، تعداد تلقیح به ازای آبستنی، و تعداد روزهای استراحت گاوهای شیری کاهش یافتند. همچنین، نتایج این آزمایش نشان داد، درجه بندی ترشحات رحم علاوه بر کمک به تشخیص عفونت رحمی، در مدیریت راندمان تولید مثل گاوهای شیری کاربرد دارد.

کلمات کلیدی

, رحم, گاو, روزهای باز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017687,
author = {دانش مسگران, سجاد and هروی موسوی, علیرضا and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رحم، گاو، روزهای باز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی
%A دانش مسگران, سجاد
%A هروی موسوی, علیرضا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]