چهارمین کنگره علوم دامی ایران , 2010-09-20

عنوان : ( تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده )

نویسندگان: مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمد میرزایی , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی , شاهرخ قوتی رودسری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده

کلمات کلیدی

, الیاف موثر فیزیکی, پوسته سویا, باکتر یهای سلولولیتیک, شکمبه, real time pcr, گاوهای شیرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017695,
author = {بهگر, مهدی and ولی زاده, رضا and محمد میرزایی and ناصریان, عباسعلی and وکیلی, سیدعلیرضا and قوتی رودسری, شاهرخ},
title = {تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده},
booktitle = {چهارمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الیاف موثر فیزیکی،پوسته سویا، باکتر یهای سلولولیتیک، شکمبه، real time pcr، گاوهای شیرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده
%A بهگر, مهدی
%A ولی زاده, رضا
%A محمد میرزایی
%A ناصریان, عباسعلی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A قوتی رودسری, شاهرخ
%J چهارمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2010

[Download]