پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , علی اصغر صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشنایی راه یک عامل مهم و مؤثر در ایمنی جادهای میباشد و هدف اصلی از تامین روشنایی جادهای ایجاد محیطی مناسب برای تردد وسایل نقلیه میباشد بطوریکه دید سریع، دقیق و راحت در آنها امکانپذیر باشد. هزینه تامین روشنایی قابل توجه بوده و اثر آن بر هزینههای ایمنی جادهای مهم و مؤثر است لذا تامین روشنایی مناسب با ملاحظه جنبههای فنی و اقتصادی یک مسئلة مهم در تخصیص منابع محدود میباشد. هدف از این تحقیق، یافتن پارامترهای بهینه و مؤثر بر تأمین و نگهداری امکانات روشنایی با توجه به حداقل کردن هزینه و دستیابی به حداقل روشنایی مورد نیاز میباشد. پارامترهای بررسی شده در این تحقیق دهنه چراغ، زاویه، طول تیرک، فاصله بین دو تیرک، نوع تیرک، فاصله از کناره راه، هزینه نگهداری، عمر لامپ میباشدکه باید با توجه به شدت نور، سطح مورد نیاز روشنایی، سرعت طرح و ملاحظات ایمنی بررسی گردد.

کلمات کلیدی

, روشنایی, هزینه, بهینه سازی, ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017711,
author = {پیرایش, محمدعلی and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and صادقی, علی اصغر},
title = {بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روشنایی، هزینه، بهینه سازی، ایمنی جادهای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه
%A پیرایش, محمدعلی
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A صادقی, علی اصغر
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]