هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2010-10-06

عنوان : ( مدل تولید همراه با خرید: تعیین مقدار بهینه تولید و خرید برای کالایی که نرخ تولید آن کمتر از تقاضاست )

نویسندگان: محمدعلی پیرایش , سعید پورمؤیّد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برخی از شرکت های تولیدی که در حال تولید یک محصول خاص هستند گاهی ممکن است تقاضای مشتریان به سطحی برسد که نرخ تقاضا بیشتر از نرخ تولید محصول باشد در چنین وضعیتی نرخ ورود کالا به انبار کمتر از نرخ خروج کالاست بنابراین در ادامه دوره برنامه ریزی با کمبود مواجه خواهند شد و در صورت وقوع کمبود در سیستم هزینه های زیادی از جمله هزینه کسر اعتبار شرکت، هزینه از دست دادن مشتری و... به شرکت تحمیل خواهد شد، بنابراین شرکت برای مقابله با چنین مشکلی مجبور است در اول دوره برنامه ریزی مقداری ازکالا را، از بیرون خریداری کند و سطح انبار را افزایش دهد تا با خروج کالا از انبار با کمبود مواجه نشود. در این مقاله، مدلی برای تعیین مقدار بهینه تولید و خرید از بیرون شرکت با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم موجودی ارائه می-گردد. این مدل ابتدا در حالت تک محصولی بررسی می شود و از آنجایی که مدل تولید همراه با خرید در حالت چند محصولی کاربرد عملی بیشتری دارد، مدل مورد نظر در حالت چند محصولی توسعه داده می شود.

کلمات کلیدی

, اندازه اقتصادی تولید, اندازه اقتصادی سفارش, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017715,
author = {پیرایش, محمدعلی and پورمؤیّد, سعید},
title = {مدل تولید همراه با خرید: تعیین مقدار بهینه تولید و خرید برای کالایی که نرخ تولید آن کمتر از تقاضاست},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اندازه اقتصادی تولید، اندازه اقتصادی سفارش، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل تولید همراه با خرید: تعیین مقدار بهینه تولید و خرید برای کالایی که نرخ تولید آن کمتر از تقاضاست
%A پیرایش, محمدعلی
%A پورمؤیّد, سعید
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2010

[Download]