دانشور پزشکی, دوره (4), شماره (15), سال (1997-9) , صفحات (1-6)

عنوان : ( مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی )

نویسندگان: احمد علی نوربالا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی

کلمات کلیدی

, روان درمانی گروهی, تحلیل روانی , شناختی , سازگاری اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017719,
author = {احمد علی نوربالا and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {1997},
volume = {4},
number = {15},
month = {September},
issn = {2716-9723},
pages = {1--6},
numpages = {5},
keywords = {روان درمانی گروهی، تحلیل روانی ، شناختی ، سازگاری اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی
%A احمد علی نوربالا
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 1997

[Download]