نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2010-09-12

عنوان : ( کانسارهای سرب و رویبا میزبان کربناته درمحور ملایر-اصفهان و ارتباط آنهابا ساختارهای گسلی کاربرد روش فرای )

نویسندگان: امیر مهدوی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پراکندگی وتوزیع کانسارهادر یک ناحیه می تواند کلید اکتشافی باشد.وجود جهت یابی ترجیهی در نتایج حاصل از بررسی این پراکندگی هابیانگر نقش کنترل های ساختاری در تشکیل کانه زایی مورد نظر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, سرب و روی, ملایر و اصفهان, آنالیزفرای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017729,
author = {مهدوی, امیر and رحیمی, بهنام},
title = {کانسارهای سرب و رویبا میزبان کربناته درمحور ملایر-اصفهان و ارتباط آنهابا ساختارهای گسلی کاربرد روش فرای},
booktitle = {نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرب و روی-ملایر و اصفهان-آنالیزفرای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانسارهای سرب و رویبا میزبان کربناته درمحور ملایر-اصفهان و ارتباط آنهابا ساختارهای گسلی کاربرد روش فرای
%A مهدوی, امیر
%A رحیمی, بهنام
%J نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2010

[Download]