پژوهش های قرآنی, دوره (10), شماره (35), سال (2004-5) , صفحات (226-241)

عنوان : ( زن و روشن‌بینی در مخاصمه )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفسیر آیه 18 سوره مبارکه زخرف که به ظاهر منقصت شأن زن است که معنا و مراد آن با توجه به دیگر آیات قرآن بیان شده است که مقصود آیه نکوهش زن نیست بلکه خداوند سبحان از لسان مشرکان با خود آن‌ها سخن گفته است و در صورتی که سخن خدا باشد سخن از یک حقیقت طبیعی است.

کلمات کلیدی

, منزلت زن, تفسیر, آیه 18 سوره زخرف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017734,
author = {اسمعیلی زاده, عباس},
title = {زن و روشن‌بینی در مخاصمه},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2004},
volume = {10},
number = {35},
month = {May},
issn = {2251-9815},
pages = {226--241},
numpages = {15},
keywords = {منزلت زن، تفسیر، آیه 18 سوره زخرف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زن و روشن‌بینی در مخاصمه
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2004

[Download]