همایش جوان و آرامش روان , 2004-03-15

عنوان : ( بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن

کلمات کلیدی

بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017742,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن},
booktitle = {همایش جوان و آرامش روان},
year = {2004},
location = {قم, ايران},
keywords = {بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J همایش جوان و آرامش روان
%D 2004

[Download]