دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01

عنوان : ( پیش بینی عملکرد خط پرسکاری سبک،چند گام جلوتر توسط روش های انفیس و کارت )

نویسندگان: علی اکبر اکبری , جواد صافحیان , جلیل صافحیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه درصدد است برای بهبود شرایط نگهداری و افزایش طول عمر دستگاه، توسط روشهای کارت Classification and Regression Tree و همچنین انفیس مدلی از رفتار سیستم ساخته شود که به کمک آن رفتار سیستم در چند مرحله جلوتر پیش بینی شود. در این مطالعه ابتدا تعداد مشاهدات اولیه و همچنین مقدار تاخیر زمانی میان اجزای سری زمانی تشکیل دهنده ی رفتار سیستم به وسیله متدهای نزدیکترین همسایه گی نادرست و اطلاعات همبستگی خودکار تعیین می شوند. روش پیش بینی پیش رو بر روی اطلاعات بدست آمده از عملکرد مدل یک سیستم اتوماتیک پرسکاری سبک، اعمال شده است. به واسطه استفاده از دو روش کارت و انفیس در این مطالعه، عملکرد هر کدام از روشها در مدلسازی مدل پیشبینی کننده، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, پیش بینی چند مرحله ای, انفیس, کارت, پرس کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017753,
author = {اکبری, علی اکبر and صافحیان, جواد and صافحیان, جلیل},
title = {پیش بینی عملکرد خط پرسکاری سبک،چند گام جلوتر توسط روش های انفیس و کارت},
booktitle = {دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2010},
location = {بابل, ايران},
keywords = {پیش بینی چند مرحله ای، انفیس، کارت، پرس کاری سبک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی عملکرد خط پرسکاری سبک،چند گام جلوتر توسط روش های انفیس و کارت
%A اکبری, علی اکبر
%A صافحیان, جواد
%A صافحیان, جلیل
%J دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2010

[Download]