اولین سمینار منطقه ای فناوری نانو , 2008-04-15

عنوان : ( لزوم فناوری نانو و دستاوردهای آن )

نویسندگان: محمد ایزدیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این سخنرانی مفاهیم اولیه نانو از دید شناختی و کاربردی بررسی و در پایان روشهای ساده ساختی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, فناوری نانو, نانو لوله, نانوکپسول, نانو ذره, کاربردهای نانو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017758,
author = {ایزدیار, محمد},
title = {لزوم فناوری نانو و دستاوردهای آن},
booktitle = {اولین سمینار منطقه ای فناوری نانو},
year = {2008},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {فناوری نانو، نانو لوله، نانوکپسول، نانو ذره، کاربردهای نانو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T لزوم فناوری نانو و دستاوردهای آن
%A ایزدیار, محمد
%J اولین سمینار منطقه ای فناوری نانو
%D 2008

[Download]