ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30

عنوان : ( تجزیه علیت صفات و به گزینی با کمک شاخصهای گزینشی درنخود )

نویسندگان: سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , غلی محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به گزینی، نخود

کلمات کلیدی

, به گزینی, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017766,
author = {ملک زاده شفارودی, سعید and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد and غلی محمودی},
title = {تجزیه علیت صفات و به گزینی با کمک شاخصهای گزینشی درنخود},
booktitle = {ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2000},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {به گزینی، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزیه علیت صفات و به گزینی با کمک شاخصهای گزینشی درنخود
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%A غلی محمودی
%J ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2000

[Download]