ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30

عنوان : ( بهره گیری از توده های بومی و لاینهای اصلاحی پیشرفته در به نژادی عدس )

نویسندگان: سعید ملک زاده شفارودی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , علی محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدس

کلمات کلیدی

عدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017776,
author = {ملک زاده شفارودی, سعید and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد and علی محمودی},
title = {بهره گیری از توده های بومی و لاینهای اصلاحی پیشرفته در به نژادی عدس},
booktitle = {ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2000},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {عدس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره گیری از توده های بومی و لاینهای اصلاحی پیشرفته در به نژادی عدس
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%A علی محمودی
%J ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2000

[Download]