ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و مورفولوژی ارقام نخود )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فنولوژی، نخود

کلمات کلیدی

, فنولوژی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017782,
author = {گلدانی, مرتضی and باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد},
title = {بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و مورفولوژی ارقام نخود},
booktitle = {ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2000},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {فنولوژی، نخود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و مورفولوژی ارقام نخود
%A گلدانی, مرتضی
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%J ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2000

[Download]