ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2000-08-30

عنوان : ( به گزینی نخود (Cicer arietinum L.) برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرما، نخود، مزرعه

کلمات کلیدی

, سرما, نخود,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017784,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا},
title = {به گزینی نخود (Cicer arietinum L.) برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه},
booktitle = {ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2000},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {سرما، نخود، مزرعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T به گزینی نخود (Cicer arietinum L.) برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%J ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2000

[Download]