پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 1998-08-31

عنوان : ( بررسی امکان کاشت رازیانه در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: احمد نظامی , محمدحسن راشدمحصل , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رازیانه، کشت زمستانه، تحمل به سرما

کلمات کلیدی

, رازیانه, کشت زمستانه, تحمل به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017787,
author = {نظامی, احمد and راشدمحصل, محمدحسن and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {بررسی امکان کاشت رازیانه در شرایط آب و هوایی مشهد},
booktitle = {پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {1998},
location = {موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر،کرج, ايران},
keywords = {رازیانه، کشت زمستانه، تحمل به سرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کاشت رازیانه در شرایط آب و هوایی مشهد
%A نظامی, احمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 1998

[Download]