روز جهانی غذا , 1997-09-06

عنوان : ( راهبردهایی برای بهره برداری بهینه از اراضی آیش جهت افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر پایداری سیستمهای زراعی مناطق دیم کشور )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , احمد نظامی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیم، حبوبات

کلمات کلیدی

, دیم, حبوبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017788,
author = {باقری, عبدالرضا and نظامی, احمد and پارسا, مهدی},
title = {راهبردهایی برای بهره برداری بهینه از اراضی آیش جهت افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر پایداری سیستمهای زراعی مناطق دیم کشور},
booktitle = {روز جهانی غذا},
year = {1997},
location = {دفتر سازمانهای بین المللی منطقه ای وزارت کشاو, ايران},
keywords = {دیم، حبوبات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهبردهایی برای بهره برداری بهینه از اراضی آیش جهت افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر پایداری سیستمهای زراعی مناطق دیم کشور
%A باقری, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%A پارسا, مهدی
%J روز جهانی غذا
%D 1997

[Download]