اولین کنگره علوم زراعی ایران , 1993-08-31

عنوان : ( بررسی روند تکاملی مسیر فتوسنتزی چهارکربنه )

نویسندگان: احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان چهار کربنه، فیلوژنی

کلمات کلیدی

, گیاهان چهار کربنه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017791,
author = {نظامی, احمد},
title = {بررسی روند تکاملی مسیر فتوسنتزی چهارکربنه},
booktitle = {اولین کنگره علوم زراعی ایران},
year = {1993},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گیاهان چهار کربنه، فیلوژنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تکاملی مسیر فتوسنتزی چهارکربنه
%A نظامی, احمد
%J اولین کنگره علوم زراعی ایران
%D 1993

[Download]