یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-26

عنوان : ( روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا عشقی زاده سامانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها

کلمات کلیدی

, نشت الکترولیت, فلورسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017794,
author = {نظامی, احمد and عشقی زاده سامانی, حمیدرضا},
title = {روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها},
booktitle = {یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نشت الکترولیت، فلورسانس کلروفیل،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها
%A نظامی, احمد
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%J یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات
%D 2010

[Download]