یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-26

عنوان : ( تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس )

نویسندگان: عبدالرضا دوستی , احمد نظامی , علی گنجعلی , حمیدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس

کلمات کلیدی

, اندام هوایی, عدس, خشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017796,
author = {دوستی, عبدالرضا and نظامی, احمد and گنجعلی, علی and خزاعی, حمیدرضا},
title = {تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس},
booktitle = {یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اندام هوایی، عدس، خشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس
%A دوستی, عبدالرضا
%A نظامی, احمد
%A گنجعلی, علی
%A خزاعی, حمیدرضا
%J یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات
%D 2010

[Download]