یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2010-07-24

عنوان : ( شاخص خشکی، پارامتر های اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم در شمال شرق ایران )

نویسندگان: سارا سنجانی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین فعالیت های بشر اقلیم بیشترین تاثیر را بر بخش کشاورزی دارد.

کلمات کلیدی

, نوسانات عملکرد گندم, شاخص خشکسالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017801,
author = {سنجانی, سارا and بنایان اول, محمد},
title = {شاخص خشکی، پارامتر های اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم در شمال شرق ایران},
booktitle = {یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوسانات عملکرد گندم، شاخص خشکسالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شاخص خشکی، پارامتر های اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم در شمال شرق ایران
%A سنجانی, سارا
%A بنایان اول, محمد
%J یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2010

[Download]