چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-16

عنوان : ( زمین شناسی و زون های کانی سازی در محدوده اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره،شمال تربت جام ،شمال خاوری ایران )

نویسندگان: جمال قوی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , بهنام رحیمی , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره در شمال خاوری ایران و درمرز ساختمانی ایران مرکزی و کپه داغ قرار دارد.توده گرانیتوییدی تربت جام با سن تریاس بالایی مهم ترین مظهر ماگماتیسم منطقه است که با روند شمال باختری-جنوب خاوری در داخل نهشته های شیلی زغال دار سازند میانکوهی نفوذ کرده است.یافته های ژئو شیمیایی و وجود توده های نفوذی مناسب با ترکیب سنگ شناسی دیوریت -کوارتزدیوریت موید پتانسیل بالای منطقه تاریک دره از دیدگاه طلا می باشد.

کلمات کلیدی

, گرانیتویید, دیوریت, تریاس, طلا, تنگستن, کپه داغ, تاریک دره, تربت جام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017832,
author = {قوی, جمال and کریم پور, محمدحسن and مجید قادری and رحیمی, بهنام and مظاهری, سیداحمد},
title = {زمین شناسی و زون های کانی سازی در محدوده اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره،شمال تربت جام ،شمال خاوری ایران},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {گرانیتویید-دیوریت-تریاس-طلا-تنگستن-کپه داغ-تاریک دره-تربت جام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی و زون های کانی سازی در محدوده اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره،شمال تربت جام ،شمال خاوری ایران
%A قوی, جمال
%A کریم پور, محمدحسن
%A مجید قادری
%A رحیمی, بهنام
%A مظاهری, سیداحمد
%J چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]