سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-08

عنوان : ( تحلیل ساختاری ورقه سیاه خانی در شمال دامغان )

نویسندگان: علیمراد یزدان تبار , بهنام رحیمی , حسین مصدق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورقه سیاه خانی در کمربند چین خورده گسلیده نازک پوسته البرز شرقی از شمال باختری شاهرود تا شمال سمنان ادامه دارد.این تحقیق ورقه سیاه خانی در شمال دامغان را بررسی می کند.اندازه گیری های میدانی و مشاهدات نشان میدهد که از پیشانی ورقه به داخل ورقه ساختمانهای اصلی شامل ناودیس هاو تاقدیس های خوابیده و برگشته با تمایل سطح محوری به سمت جنوب است.و از داخل ورقه به انتهای ورقه به علت وجود افق شیل بالای که به عنوان یک سطح جدایش عمل کرده است چین های انتشار گسلی و گسل های دوپلکسی ساختمانهای اصلی را تشکیل میدهد.

کلمات کلیدی

, ورقه سیاه خانی, شمال دامغان , folded nappe
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017860,
author = {علیمراد یزدان تبار and رحیمی, بهنام and حسین مصدق},
title = {تحلیل ساختاری ورقه سیاه خانی در شمال دامغان},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورقه سیاه خانی-شمال دامغان -folded nappe},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل ساختاری ورقه سیاه خانی در شمال دامغان
%A علیمراد یزدان تبار
%A رحیمی, بهنام
%A حسین مصدق
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]