سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-02-08

عنوان : ( مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک )

نویسندگان: سیده فرگل شکرائی , سیدکیوان حسینی , ایوب کاویانی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق جدایش امواج برشی در زیر ناحیه شمال شرقی ایران مربوط به فازهای sks,skks,43 زلزه شاخص که در فواصل بین 90-145 درجه ای 7 باند ایستگاه باند پهن مرکز زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ثبت شده اندرا مورد بررسی قرار دادیم.....

کلمات کلیدی

, جدایش امواج برشی, آنیزوتروپی لرزه ای, قاعده لیتوسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017862,
author = {شکرائی, سیده فرگل and حسینی, سیدکیوان and ایوب کاویانی and رحیمی, بهنام},
title = {مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جدایش امواج برشی-آنیزوتروپی لرزه ای-قاعده لیتوسفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک
%A شکرائی, سیده فرگل
%A حسینی, سیدکیوان
%A ایوب کاویانی
%A رحیمی, بهنام
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]