همایش ملی مهندسی شیمی , 2010-03-03

عنوان : ( بررسی تاثیر درصد Cloisite 30B بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط در مقایسه با پلیمر خالص )

نویسندگان: معین الدین توکل اکبرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای ساخت نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت به روش فرآیند ذوبی از مونت موریلونایت اصلاح شده Cloisite 30B در سه درصد وزنی متفاوت (3%، 6% و 9%) استفاده شد. سپس تغییرات وزن نانوکامپوزیت نسبت به دما با استفاده از دستگاه ترموگراویمتری اندازه گیری کردیم. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات مشاهده شد که نانوکامپوزیت پلی اتیلن / مونت موریلونایت طی دو مرحله تجزیه می شود همچنین دمای شروع تجزیه نانوکامپوزیت نسبت به پلیمر خالص افزایش داشت (در بهترین حالت 18 درجه سانتیگراد افزایش داشتیم که مربوط به 3% وزنی کلازیت است) ولی با افزایش درصد وزنی کلازیت هیچ رابطه ای نشان نداد. دمای میانی تجزیه و دمای پایانی تجزیه نانوکامپوزیت با افزایش درصد وزنی مونت موریلونایت افزایش یافت. در بهترین حالت دمای میانی تجزیه نانوکامپوزیت نسبت به حالت 3% وزنی کلازیت و دمای پایانی تجزیه نانوکامپوزیت نسبت به پلی اتیلن با دانسیته متوسط خالص به ترتیب 17.8 و 37 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, دمای تجزیه, پلی اتیلن با دانسیته متوسط, نانوکامپوزیت, مونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017871,
author = {توکل اکبرآبادی, معین الدین},
title = {بررسی تاثیر درصد Cloisite 30B بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط در مقایسه با پلیمر خالص},
booktitle = {همایش ملی مهندسی شیمی},
year = {2010},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {دمای تجزیه، پلی اتیلن با دانسیته متوسط، نانوکامپوزیت، مونت موریلونایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درصد Cloisite 30B بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط در مقایسه با پلیمر خالص
%A توکل اکبرآبادی, معین الدین
%J همایش ملی مهندسی شیمی
%D 2010

[Download]