شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مقایسه اثرات عصاره موسیر Allium hirtifolium جمعیت همدان و اصفهان بر روی سلولهای L929 و Hela )

نویسندگان: حمیده قدرتی آزادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر گونه Allium hirtifolium در دو جمعیت همدان و اصفهان از نظر عملکرد با یکدیگر مقایسه شد که موید تاثیر بیشتر گونه موسیر بومی ایران مربوط به اصفهان بود.

کلمات کلیدی

, موسیر, خانواده آلیوم , رده سلولی, سرطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017909,
author = {قدرتی آزادی, حمیده},
title = {مقایسه اثرات عصاره موسیر Allium hirtifolium جمعیت همدان و اصفهان بر روی سلولهای L929 و Hela},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {موسیر- خانواده آلیوم -رده سلولی- سرطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات عصاره موسیر Allium hirtifolium جمعیت همدان و اصفهان بر روی سلولهای L929 و Hela
%A قدرتی آزادی, حمیده
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]