نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( معرفی 9 گونه از جنس Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی )

نویسندگان: سمیه باعدل چری , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق 9 گونه از جنسHelicotylenchus شناسایی شد که 4 گونه H. californicus, H. canadiensis, H. crassatus, H. egyptiensis برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

کلمات کلیدی

, Helicotylenchus , کلزا, خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1017921,
author = {باعدل چری, سمیه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {معرفی 9 گونه از جنس Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Helicotylenchus ،کلزا،خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی 9 گونه از جنس Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی
%A باعدل چری, سمیه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]